Skip to main content

STAR – För medarbetare

På denna sida har vi samlat blanketter, information och arbetsdokument för dig som arbetar i STAR eller som vill aktualisera en individs ärende till något av länets  samverkansteam.

Länsöverenskommelse 2024

Förbundets medlemmar har kommit överens om  gemensamma övergripande arbetssätt för samverkansteam i alla länets kommuner, med start 2023. Överenskommelsen är underskriven av samtliga 11 medlemsorganisationer, följs upp årligen och revideras vid behov.

Kommande aktiviteter 

¨

Kontakt till samordnare i respektive kommun


Skip to content