Skip to main content

Seminarium och händelser

En viktig del i förbundets verksamhet är att stärka samverkan genom att skapa möten och dialog mellan förbundets parter, och med andra för uppdraget viktiga samhällsaktörer.

Genom seminarier och gemensamma forum möjliggörs ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och lärande kring målgruppen samt behovsanalys för framtida utvecklingsinsatser.

Kommande seminarium:


Samjamtdagen


9 september, 09:00-15:00, Folket Hus Östersund 

 


Årets tema på Samjamtdagen är: INKLUDERING

Välkommen till “spridningskonferensen” – för dig som medarbetare, chef eller förtroendevald att träffas och lära mer kring gemensamma aktuella frågor inom arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Läs mer om programinnehåll
Dagen innehåller följande programblock;
  • Vi pratar om stigma – vad är det, vilka exempel på grupper finns som utsätts för stigma? Hur inkluderande är vi på samhällelig/strukturell nivå, på arbetsmarknaden och i det personliga mötet på arbetsplatsen? Hur styrs jag som arbetsgivare eller arbetssökande av stigmatiserande attityder och vad är egentligen självstigma?                       
  • “Inget om oss utan oss”, är en bra ingång till frågan om brukarinflytande. Så vad menas då med ett stärkt brukarinflytande? Hur kan det vara att arbeta där individer med egen erfarenhet ses som en oumbärlig resurs i sin verksamhet? Hur kan ideella organisationer bidra till effektivt utvecklingsarbete som är gynnsamt på strategisk-, verksamhet-, och individnivå.                                                          
  • Inom ett forskningsprogram på Mittuniversitetet studeras hur kommunala arbetsmarknadsinsatser kan organiseras och genomföras i olika lokala sammanhang för att bidra till inkludering på arbetsmarknaden. Man kartlägger och granskar kommunala arbetsmarknadsenheter (AME), och studerar även chefers och medarbetares erfarenheter av att arbeta med sådana insatser. 
  • Det startade som en digital insatskatalog och nu finns Välfärdsguiden – din guide till samhällets stöd. Samordningsförbundet Centrala Östergötland har med vision, AI och användarinvolverad verksamhetsutveckling skapat en digital plattform för förbundets målgrupper. Vilka är de inbyggda stödfunktionerna för den som är på väg mot jobb, studier och att må bättre? Vi kommer få höra mer om arbetet, vision och verktyget.


Skip to content