Skip to main content

Finansierade insatser

Samordningsförbundets medel möjliggör ett myndighetsgemensamt arbete för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Det lokala behovet i Jämtland Härjedalen är styrande för vilka typer av insatser vi finansierar.

Pågående insatser


Förstudie Stärkt Samverkan

I januari 2024 startade förstudien Stärkt Samverkan i syfte att bidra till mer kunskap om hur förbundets medlemmar kan effektivisera den finansiella samordningen, hur de kan stärka målgruppens stödfunktioner i gles geografi och hur de kan möjliggöra arbetet med behovsenliga arbetsmetoder på individ- och organisationsnivå där också jämlikhets- och jämställdhetsarbetet systematiseras på alla nivåer. Förstudien avslutas 31 juli-24.


Samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering (STAR)

Utveckling av en länsmodell för STAR (samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering) är ett pågående arbete i hela länet, med det gemensamma målet att möjliggöra samplanering för fler individer i deras rehabiliteringsprocess.


Samcoach och metodutveckling av IPS

I fyra kommuner; Berg, Bräcke, Krokom och Strömsund finansieras en coachtjänst för stöd och samordning för individen i sin rehabiliteringsprocess. I Krokoms kommun har finansieringen av coach innefattat införande av arbetssätt enligt IPS.


Arbetsterapeut i samverkan

I Östersunds kommun finansieras en arbetsterapeut för utredning av arbetsförmåga, behov av stöd och anpassning.


Psykiatrins roll i samverkan

Inom Region Jämtland Härjedalen pågår en insats för att stärka psykiatrins samverkan med kommunerna. I insatsen finansieras en rehab-koordinator från psykiatrin som deltar i alla åtta samverkansteam samt i ett utvecklingsarbete för att stärka samarbetet mellan psykiatrin och hälsocentralerna.


Har du en idé om vad du önskar att samordningsförbundet i Jämtland Härjedalen ska finansiera framöver? Hör gärna av dig och berätta mer!


Skip to content