Skip to main content

Samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering

Utveckling av en länsmodell för STAR (samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering) är ett pågående arbete i hela länet, med det gemensamma målet att möjliggöra en samplanering för fler individer i deras rehabiliteringsprocess.

STAR är tänkt att komplettera ordinarie verksamhet och samverkan, samt ha en särskild inriktning på individer med sammansatta behov där samordning av flera av förbundets parter behövs i rehabiliteringsprocessen.

Arbetssättet är lärande och får parterna att samverka mer och utveckla arbetet i de egna verksamheterna. Brister identifieras och nya kunskaper och metoder tas tillvara.

Genom samverkansteamen kan myndigheterna erbjuda individen; en tidig gemensam bedömning, en handlingsplan och en kombination av insatser under en samlad period.

Ett samverkansteam finns i varje kommun och utgörs av följande funktioner /professioner;

  • Samordnare, en myndighetsgemensam resurs (som har sin anställning hos respektive kommun)

  • Arbetsförmedlare hos Arbetsförmedlingen

  • Handläggare hos Försäkringskassan

  • Rehabkoordinator hos primärvården

  • Rehabkoordinator hos psykiatrin

  • Handläggare IFO/ekonomiskt bistånd

  • Arbetskonsulent/Arbetsmarknadskoordinator hos kommunens arbetsmarknads-
    enhet/avdelning

Samordningsförbundet finansierar två av funktionerna i teamet; samordnaren och psykiatrins rehabkoordinator. Några av teamen har andra resurser som också är samfinansierade, bland annat IPS-coacher och arbetsterapeut.

Läs mer om STAR-insatserna i respektive kommun

STAR Berg

Kontakt: Catharina Sellén
catharina.sellen@berg.se
0687-161 72

STAR Bräcke

Kontakt: Maria Karlsson
maria.karlsson@bracke.se
0693-161 95

STAR Härjedalen

Kontakt: Emma Helmersson
emma.helmersson@herjedalen.se
0680-163 68

STAR Krokom

Kontakt: Maria Fälldin
maria.falldin@krokom.se
0640-16 262

Catalina Moreno
catalina.moreno@krokom.se
0640-16 863

STAR Ragunda

Kontakt: Mikaela Lundgren
mikaela.lundgren@ragunda.se
0696- 68 22 30

STAR Strömsund

Kontakt: Malin Ekljung
malin.ekljung@stromsund.se
0670-169 46

Rut Sannemo
rut.sannemo@stromsund.se
0670-167 94

STAR Åre

Kontakt: Marie Vackermo
marie.vackermo@are.se
0647-164 78

STAR Östersund

Kontakt: Håkan Printz
hakan.printz@ostersund.se
063-14 31 17


Skip to content