Skip to main content
  • Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

  • Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

Samordningsförbundet i Jämtlands län


Vi verkar för att utveckla samordning och arbetsmodeller av rehabiliteringsinsatser. Vår målgrupp är människor i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten.

Alla har rätt till en uppväxt utan våld:

Vi finansierar insatser för samverkan och samordnade rehabiliteringsinsatser som ska underlätta för personer i målgruppen att stärka sin förmåga till egen försörjning.

Konferens 6-7 sep: Hälsa och rehabilitering i arbetslivet

Varmt välkommen till en konferens arrangerad av Mittuniversitetet och Samordningsförbundet i Jämtlands län! Ledande forskare inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering från flera av landets universitet medverkar och presenterar sina studier. 

Programmet riktar sig till dig som arbetar med personalfrågor, hälsa och rehabilitering och som vill få en inblick i utvecklingen inom området.

Program och länk till anmälan