• Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

  • Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

Samordningsförbundet i Jämtlands län


Vi verkar för att utveckla samordning och arbetsmodeller av rehabiliteringsinsatser. Vår målgrupp är människor i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten.

Alla har rätt till en uppväxt utan våld:

Vi finansierar insatser för samverkan och samordnade rehabiliteringsinsatser som ska underlätta för personer i målgruppen att stärka sin förmåga till egen försörjning.

Handläggarforum Del 1 – digitalt format

Den 15 februari välkomnar vi anställda som arbetar individnära hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen och länets alla kommuner till Handläggarforum, del 1. Den övergripande målsättningen med Handläggarforum del 1 är att främja samverkan och goda relationer genom ökad kunskap, förståelse och tillit. Anmäl dig senast den 28 januari till info@samjamt.se

Anslaget protokoll

Protokollet från förbundsstyrelsens sammanträde 2020-11-23 har justerats. Protokollet tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2020-12-08 – 2020-12-29 Protokollets förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Digitala möten med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbetsgivare att se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt. Med anledning av detta arbetar även förbundets medarbetare i stor utsträckning hemifrån och möten sker i första hand på distans genom digitala plattformar.