• Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

  • Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

Samordningsförbundet i Jämtlands län


Vi verkar för att utveckla samordning och arbetsmodeller av rehabiliteringsinsatser. Vår målgrupp är människor i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten.

Alla har rätt till en uppväxt utan våld:

Vi finansierar insatser för samverkan och samordnade rehabiliteringsinsatser som ska underlätta för personer i målgruppen att stärka sin förmåga till egen försörjning.

Samjamtdagen – Förbundet firar 10 år

Fredagen den 3 september är det dags för årets Samjamtdag. I år kommer dialogen bland annat att kretsa kring:
  • ungas psykiska hälsa och utsattheten på nätet
  • hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män
  • utvecklingen av myndigheternas samplanering och flernivåsamverkan
Vi ska också passa på att fira förbundets första 10 år av samverkan för individers växande och egen försörjning! Dagen riktar sig till medlemmar i förbundet, länets lokala samverkansgrupper, styrgrupper, samverkanspartners med flera.

Handläggarforum del 2 – den 16 april

Fredag den 16 april genomförde förbundet ett digitalt Handläggarforum, del 2. Temat för dagen var ”brukarmedverkan” ur perspektiven Demokratisk rättighet och Verksamhetsutveckling. Dokumentationen från dagen hittar du här.

Handläggarforum Del 1 – digitalt format

Den 15 februari genomfördes Handläggarforum, del 1, där basinformation om uppdrag, regelverk och organisering som styr stöd och individarbetet hos de fyra olika myndighetsaktörerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering kommer att presenterades av representanter från parterna. Den övergripande målsättningen med Handläggarforum del 1 är att främja samverkan och goda relationer genom ökad kunskap, förståelse och tillit. Presentationer finns att ta del av här.