• Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

  • Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

Samordningsförbundet i Jämtlands län


Vi verkar för att utveckla samordning och arbetsmodeller av rehabiliteringsinsatser. Vår målgrupp är människor i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten.

Alla har rätt till en uppväxt utan våld:

Vi finansierar insatser för samverkan och samordnade rehabiliteringsinsatser som ska underlätta för personer i målgruppen att stärka sin förmåga till egen försörjning.

Vetenskaplig artikel om förbundets arbete med HAM-SAM (Hälsa Arbete Migration – Samverkan)

En vetenskaplig artikel om förbundsfinansierade satsningen HAM-SAM (Hälsa Arbete Migration – Samverkan) har publicerats i Journal of International Migration and Integration. Läs artikeln här.

Samjamtdagen – Förbundet firar 10 år

Samordningsförbundet Jämtlands län fyller fantastiska 10 år! Den 3 september firade Samordningsförbundet sitt 10-årsjubileum i samband med den årliga Samjamtdagen. Föredrag och dialogämnen som behandlades under dagen var;
  • Ungas psykiska hälsa och utsattheten på nätet – av Novahuset
  • Hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män – av Kommissionen för jämställda livsinkomster
  • Utvecklingen av myndigheternas samplanering och flernivåsamverkan – av WSP