• Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

  • Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

Samordningsförbundet i Jämtlands län


Vi verkar för att utveckla samordning och arbetsmodeller av rehabiliteringsinsatser. Vår målgrupp är människor i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten.

Alla har rätt till en uppväxt utan våld:

Vi finansierar insatser för samverkan och samordnade rehabiliteringsinsatser som ska underlätta för personer i målgruppen att stärka sin förmåga till egen försörjning.

Välkommen på Handläggarforum del 2 – den 16 april

Fredag den 16 april genomför förbundet ett digitalt Handläggarforum, del 2. Temat för dagen är ”brukarmedverkan” ur perspektiven Demokratisk rättighet och Verksamhetsutveckling. Inbjudan och program. Anmälan görs till info@samjamt.se senast den 31 mars

Handläggarforum Del 1 – digitalt format

Den 15 februari genomfördes Handläggarforum, del 1, där basinformation om uppdrag, regelverk och organisering som styr stöd och individarbetet hos de fyra olika myndighetsaktörerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering kommer att presenterades av representanter från parterna. Den övergripande målsättningen med Handläggarforum del 1 är att främja samverkan och goda relationer genom ökad kunskap, förståelse och tillit. Presentationer finns att ta del av här.

Digitala möten med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbetsgivare att se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt. Med anledning av detta arbetar även förbundets medarbetare i stor utsträckning hemifrån och möten sker i första hand på distans genom digitala plattformar.