Skip to main content
  • Samordningsförbundet Jämtlands län

    Tillsammans för
    fler i arbete och studier

  • Samordningsförbundet Jämtland Härjedalen

    – Tillsammans för fler i arbete och studier

Seminarier & händelser


Vi arrangerar löpande seminarier och olika samverkansforum för kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

Finansierade insatser


Utifrån det lokala behovet i Jämtland Härjedalen finansieras olika typer av insatser.
Skip to content