• Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

  • Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS – REHABILITERING

Samordningsförbundet i Jämtlands län


Vi verkar för att utveckla samordning och arbetsmodeller av rehabiliteringsinsatser. Vår målgrupp är människor i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten.

Alla har rätt till en uppväxt utan våld:

Vi finansierar insatser för samverkan och samordnade rehabiliteringsinsatser som ska underlätta för personer i målgruppen att stärka sin förmåga till egen försörjning.

Vetenskaplig artikel om förbundets arbete med HAM-SAM (Hälsa Arbete Migration – Samverkan)

En vetenskaplig artikel om förbundsfinansierade satsningen HAM-SAM (Hälsa Arbete Migration – Samverkan) har publicerats i Journal of International Migration and Integration. Läs artikeln här.

Samjamtdagen – Förbundet firar 10 år

Fredagen den 3 september är det dags för årets Samjamtdag. I år kommer dialogen bland annat att kretsa kring:
  • ungas psykiska hälsa och utsattheten på nätet
  • hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män
  • utvecklingen av myndigheternas samplanering och flernivåsamverkan
Vi ska också passa på att fira förbundets första 10 år av samverkan för individers växande och egen försörjning! Dagen riktar sig till medlemmar i förbundet, länets lokala samverkansgrupper, styrgrupper, samverkanspartners med flera.

Digitala möten med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbetsgivare att se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt. Med anledning av detta arbetar även förbundets medarbetare i stor utsträckning hemifrån och möten sker i första hand på distans genom digitala plattformar.