Om förbundet

Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades januari 2011 och har en styrelse med representanter från länets åtta kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Förbundet har sitt kansli i Östersund. Kontakt

Verksamhetsinriktningar

Utifrån förbundets uppdrag delas verksamheten in i fyra verksamhetsinriktningar:

Lokala samverkansgrupper

Lokala samverkansgrupper, LOKSAM-grupper, finns i länets kommuner där de fyra parterna är representerade. Kortfattat har de lokala samverkansgrupperna till uppgift att identifiera de samordningsbehov som finns i området samt uppmuntra till samverkan. De ska också vara med och skapa förutsättningar i de egna organisationerna så att samverkan mellan parternas medarbetare underlättas.

”Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad”