• Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS - REHABILITERING

  • Tillsammans skapar vi förändring

    SAMVERKAN FÖR ARBETSLIVS - REHABILITERING

Samordningsförbundet i Jämtlands län


Vi verkar för att utveckla samordning och arbetsmodeller av rehabiliteringsinsatser. Vår målgrupp är människor i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Lagen om finansiell samordning anger ramarna för verksamheten.

Alla har rätt till en uppväxt utan våld:

Vi finansierar insatser för samverkan och samordnade rehabiliteringsinsatser som ska underlätta för personer i målgruppen att stärka sin förmåga till egen försörjning.

Digitala möten med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbetsgivare att se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt. Med anledning av detta arbetar även förbundets medarbetare i stor utsträckning hemifrån och möten sker i första hand på distans genom digitala plattformar.

Årsredovisning 2019 fastställd

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Jämtlands län år 2019 är fastställd och finns att ta del av här nedan. Årsredovisning 2019, beslutad 200316

Handläggarforum, del 2

Den 19 oktober planerar förbundet att genomföra Handläggarforum, del 2.