Kontakt

Besöksadress:
Studentplan 5
(Hus E på Campusområdet)
1 tr upp (plan 3)

Områdeskarta →

Postadress:
Studentplan 5
831 40 Östersund

MATTIAS HOLMETUN

Förbundschef

GUNILLA KAEV

Bitr förbundschef och processtöd

ANNA HILDEBRAND

Verksamhetsutvecklare