Vetenskaplig artikel om förbundets arbete med HAM-SAM (Hälsa Arbete Migration – Samverkan)

En vetenskaplig artikel om förbundsfinansierade satsningen HAM-SAM (Hälsa Arbete Migration – Samverkan) har publicerats i Journal of International Migration and Integration. Läs artikeln här.