Samjamtdagen – Förbundet firar 10 år

Fredagen den 3 september är det dags för årets Samjamtdag. I år kommer dialogen bland annat att kretsa kring:

  • ungas psykiska hälsa och utsattheten på nätet
  • hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män
  • utvecklingen av myndigheternas samplanering och flernivåsamverkan

Vi ska också passa på att fira förbundets första 10 år av samverkan för individers växande och egen försörjning!

Dagen riktar sig till medlemmar i förbundet, länets lokala samverkansgrupper, styrgrupper, samverkanspartners med flera.

Plats: Gamla Teatern i Östersund. OBS! Dagen kan komma att genomföras digitalt beroende på smittspridningsläget.

PROGRAM
08.30 Morgonmingel – kaffe/the, smörgås, smoothie
09.00 Förbundsordförande Cristine Persson hälsar välkommen och gör en tillbakablick.
09.20 Den ideella föreningen Novahuset berättar om ungas vardag på nätet. Kajsa Rietz, föreläsningsansvarig
– Allt fler unga talar om psykisk ohälsa och utsattheten online.
Workshop Hur kan vi arbeta förebyggande?
10.30 PAUS
10.45 Kommissionen för jämställda livsinkomster presenterar sitt delbetänkande. Lise Berg, kommissionens ordförande
– En analys av myndigheters information till och vägledning för kvinnor och män, samt hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män.
Reflektion runt borden Är vi bra på jämställd handläggning/rehab?
Frågor i plenum
11.45 LUNCH
12.45 En första rapport av WSP om pågående insatser för individens samplanering. Martina Wingsell, konsult, Göran Hallin, senior advisor, Thomas Lidén, uppdragsansvarig och konsult
– Förbundets följeutvärderare ger en återkoppling och delar sin bild av utvecklingen när det gäller myndigheternas samplanering och flernivåsamverkan.
Bordsdiskussioner Vad finns att lära och vårda?
Panelsamtal Länsövergripande och långsiktigt hållbart, men hur?
14.15 Jubileumsfirande, hurra!
15.30 AVSLUT