Samjamtdagen – Förbundet firar 10 år

Samordningsförbundet Jämtlands län fyller fantastiska 10 år!

Den 3 september firade Samordningsförbundet sitt 10-årsjubileum i samband med den årliga Samjamtdagen.

Föredrag och dialogämnen som behandlades under dagen var;

  • Ungas psykiska hälsa och utsattheten på nätet – av Novahuset
  • Hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män – av Kommissionen för jämställda livsinkomster
  • Utvecklingen av myndigheternas samplanering och flernivåsamverkan – av WSP

 

Där på plats från Gamla Teaterns scen var styrelsen presidium, Cristine Persson, ordförande och Karin Näsmark, vice ordförande, samlade tillsammans med Åke Rönnberg och Gunilla Kaev vilka startade upp förbundet som anställda, samt förbundets verksamhetsutvecklare Anna Hildebrand som höll i dagen. Digitalt deltog deltagarna från alla åtta kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedling (AF) och Försäkringskassan (FK), Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och WSP.

Dagen inleddes med en bakgrund hur samordningsförbundet startade och hur det utvecklats under dessa 10 år. Cristine Persson, ”är stolt över hur samordningsförbundet har utvecklats och det är gjort med gemensamma krafter i länet”. 

Under dagen fick deltagarna även kunskap av Novahuset i Linköping om ungdomars agerande och utsatthet på sociala medier och hur påverkad de blir av influensers och den utbredda brottslighet som förekommer på nätet.

Kommissionen för jämställda livsinkomsters föredrog sitt uppdrag och presenterade sin delrapport om myndigheters information, kommunikation och stöd till kvinnor och män.

Förbundets följeutvärderare, WSP, redogjorde vad de kommit fram till under det första året av sitt arbete. Därefter hölls ett panelsamtal – mellan anställd samordnare, coach, handläggare och två chefer –  då man fick reflektera över pågående fyrpartssamverkan kring indvidens samplanering.

Många kloka ord, frågor och kunskaper utbyttes under hela dagen, som slutligen avslutades med blommor och bubbel.

Jubiléets festligheter ringades in med livemusik och en musikquizz i ledning av Linda Forss, Jens Comén och Bosse Lindberg.