Samjamtdagen – Förbundet firar 10 år

Fredagen den 3 september är det dags för årets Samjamtdag. I år kommer dialogen bland annat att kretsa kring: ungas psykiska hälsa och utsattheten på nätet hur offentliga stödåtgärder fördelas...

Fortsätt läsa

Handläggarforum del 2 – den 16 april

Fredag den 16 april genomförde förbundet ett digitalt Handläggarforum, del 2. Temat för dagen var ”brukarmedverkan” ur perspektiven Demokratisk rättighet och Verksamhetsutveckling. Dokumentationen...

Fortsätt läsa