Anslaget protokoll

Protokollet från förbundsstyrelsens sammanträde 2021-03-05 har justerats. Protokollet tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden...

Fortsätt läsa

Handläggarforum del 2 – den 16 april

Fredag den 16 april genomförde förbundet ett digitalt Handläggarforum, del 2. Temat för dagen var ”brukarmedverkan” ur perspektiven Demokratisk rättighet och Verksamhetsutveckling. Dokumentationen...

Fortsätt läsa