Insatsportfölj - Avslutade

Vi vill sprida goda idéer och öka kunskapen i länet om insatser, resultat och erfarenheter. Därför ska insatser dokumenteras och rapporteras på det sätt som anges i avtalet för respektive insats.

Samordningsförbundet har också ansvar för att rapportera in resultat i det nationella uppföljningssystemet SUS, "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet". Tack vare SUS kan också regering och departement få rapporter om olika insatser som finansierats med samverkansmedel och vilka resultat de gett.

Här nedan följer en redovisning av de insatser som genomförts tidigare inom Samordningsförbundet Jämtlands län.

Tidigare finansierade projekt och insatser

2018

Slutrapporter i tidigare finansierade  projekt  och insatser

2012 Samverkanshuset, Strömsund slutrapport 
2011 Steget Vidare, Åre avslutat 2011-05
2011 Socialpsykiatriskt team, Bräcke slutrapport 
2011 Delta 2, Bräcke slutrapport
2011 Ungdomsrådgivningen, Östersund slutrapport  
inkl statistik  omvärldskommentar och kommunsamverkan
2012 PO, länet  "Personligt Ombud - en fördjupningsstudie 
kring den framtida verksamheten"  
 Rapport