Insatsportfölj – Avslutade

Sidan är under uppbyggnad

2019

2018

2017

2016-2011

2012 Samverkanshuset, Strömsund slutrapport 
2011 Steget Vidare, Åre avslutat 2011-05
2011 Socialpsykiatriskt team, Bräcke slutrapport 
2011 Delta 2, Bräcke slutrapport
2011 Ungdomsrådgivningen, Östersund slutrapport  
inkl statistik  omvärldskommentar och kommunsamverkan
2012 PO, länet  ”Personligt Ombud – en fördjupningsstudie 
kring den framtida verksamheten”  
 Rapport