Välkommen på Handläggarforum del 2 – den 16 april

Fredag den 16 april genomför förbundet ett digitalt Handläggarforum, del 2.

Temat för dagen är ”brukarmedverkan” ur perspektiven Demokratisk rättighet och Verksamhetsutveckling.

Inbjudan och program.

Anmälan görs till info@samjamt.se senast den 31 mars

Föreläsare på förmiddagen är Ulla-Karin Schön som bedriver forskning inom funktionshinderområdet, särskilt funktionsnedsattas möjligheter till delaktighet i samhällslivet, i mötet med socialtjänst och hälso- o sjukvård, samt i utbildning. Hon leder ett projekt som studerar hur unga som står långt ifrån arbete och studier, kan stödjas för att göra en stegförflyttning mot arbete eller studier och uppnå en känsla av delaktighet i samhället.

 

Lämna ett svar