Handläggarforum del 2 – den 16 april

Fredag den 16 april genomförde förbundet ett digitalt Handläggarforum, del 2.

Temat för dagen var ”brukarmedverkan” ur perspektiven Demokratisk rättighet och Verksamhetsutveckling.

Dokumentationen från dagen hittar du här.

Föreläsare på förmiddagen var Ulla-Karin Schön som bedriver forskning inom funktionshinderområdet, särskilt funktionsnedsattas möjligheter till delaktighet i samhällslivet, i mötet med socialtjänst och hälso- o sjukvård, samt i utbildning. Hon leder ett projekt som studerar hur unga som står långt ifrån arbete och studier, kan stödjas för att göra en stegförflyttning mot arbete eller studier och uppnå en känsla av delaktighet i samhället.