Handläggarforum, del 2

Den 19 oktober genomförde förbundet ett digitalt Handläggarforum, del 2.

Föreläsare var Anne Sandberg Holm – chefskonsulent vid Væksthusets Forskningscenter i Köpenhamn, som arbetar med att omsätta forskning till praktik. Fokusområde och inriktning i Annes kompetensutvecklingsarbete handlar om anställningsförmåga.
Væksthusets Forskningscenter har bedrivit en forskningsstudie i Danmark under fyra års tid där man studerade 4000 arbetslösa vid tio olika jobbcenter. Denna s k BIP-studien anses vara den största studien, internationellt sett, som har tittat på vilka faktorer som leder till arbete.

Dokumentation från webbinariet finns här.