Handläggarforum, del 2

Den 19 oktober planerar förbundet att genomföra Handläggarforum, del 2.

Föreläsare

Anne Sandberg Holm – chefskonsulent vid Væksthusets Forskningscenter i Köpenhamn, som arbetar med att omsätta forskning till praktik. Bland annat utbildar och handleder hon anställda och chefer. Fokusområde och inriktning i Annes kompetensutvecklingsarbete handlar om anställningsförmåga.

Bakgrund

Væksthusets Forskningscenter har bedrivit en forskningsstudie i Danmark under fyra års tid där man studerade 4000 arbetslösa vid tio olika jobbcenter. Denna s k BIP-studien anses vara den största studien, internationellt sett, som har tittat på vilka faktorer som leder till arbete.

Innehåll

Vad är avgörande för att utsatta individer ska komma in i arbetsgemenskapen och hur jobbar vi med det i praktiken? Anne Sandberg Holm ger en inblick i Væksthusets forskning omkring den professionelles betydelse, tron på individen, framgångsfaktorer, samt om arbetsgivar och
individperspektivet. Därefter ges en inblick i hur Væksthuset praktiserar
anställningsbarheten med utgångspunkt i forskningen.

Inbjudna

Handläggare, strateger, chefer, och förtroendevalda

Upplägg

– Resultat från forskningsstudien – reflektion & frågor
– Paus med mingel
– Hur individarbetet bedrivs idag – frågor & dialog
– Lunch för fortsatta samtal
– Dialog och fördjupningsdiskussioner endast Handläggare!

VARMT VÄLKOMMEN!