Handläggarforum Del 1 – digitalt format

Den 15 februari välkomnar vi anställda som arbetar individnära hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen och länets alla kommuner till Handläggarforum, del 1.

Den övergripande målsättningen med Handläggarforum del 1 är att främja samverkan och goda relationer genom ökad kunskap, förståelse och tillit.

Anmäl dig senast den 28 januari till info@samjamt.se

Basinformation om uppdrag, regelverk och organisering som styr stöd och individarbetet hos de fyra olika myndighetsaktörerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering kommer att presenteras av representanter från parterna.

Som deltagare ska du få en helhetsbild och viktig kunskap om andras verksamheter och arbetssätt. Du får även möjlighet till dialog med kollegor över organisations- och myndighetsgränser.

PROGRAM OBS! Inloggning för tekniktest görs av deltagarna senast 08.45

09.00             Öppnande – Samordningsförbundet om finansiell samordning

09.15             Arbetsförmedlingen om Arbetssökande- & Arbetsgivarspår (inkl frågor/dialog)

10.30              Kommunerna om AME & IFO (inkl frågor/dialog)

Lunch           1 timme

12.30              Region Jämtland Härjedalen om Försäkringsmedicin & Koordinering av sjukskrivna (inkl frågor/dialog)

13.45             Försäkringskassan om Sjukpenning & Aktivitetsersättning (inkl frågor/dialog)

14.45              Avslut och uppsummering av dagen.