Handläggarforum Del 1 – digitalt format

Den 15 februari genomfördes Handläggarforum, del 1, där basinformation om uppdrag, regelverk och organisering som styr stöd och individarbetet hos de fyra olika myndighetsaktörerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering kommer att presenterades av representanter från parterna.

Den övergripande målsättningen med Handläggarforum del 1 är att främja samverkan och goda relationer genom ökad kunskap, förståelse och tillit.

Presentationer finns att ta del av här.