Event & händelser

Skapa samverkan

En viktig del i förbundets verksamhet är att skapa möten och dialog mellan förbundets parter/ medlemmar, men även med övriga aktörer i samhället. Genom dessa möten skapas tillit, kunskapsöverföring och ökad förståelse för varandras uppdrag vilket även ökar möjligheterna för en väl fungerande samordning. Förbundet skapar och/eller medverkar i olika lokala, regionala och nationella forum bland annat för inhämtande och spridning av omvärldskunskap, goda exempel och beprövade metoder samt för att bidra till ökad samverkanskunskap. Förbundet genomför olika kompetensutvecklande, kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser för sina medlemmar. Det slutliga målet är att främja samordning på handläggarnivå, till nytta för individen.

Samordningsförbundet verkar för att det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv ska vara en självklar del i alla möten och dialoger.

Nedan hittar du information om  event arrangerade av Samordningsförbundet.

2019

2018