Skip to main content

Event & händelser

Skapa samverkan

En viktig del i förbundets verksamhet är att skapa möten och dialog mellan förbundets parter/ medlemmar, men även med övriga aktörer i samhället. Genom dessa möten skapas tillit, kunskapsöverföring och ökad förståelse för varandras uppdrag vilket även ökar möjligheterna för en väl fungerande samordning. Förbundet skapar och/eller medverkar i olika lokala, regionala och nationella forum bland annat för inhämtande och spridning av omvärldskunskap, goda exempel och beprövade metoder samt för att bidra till ökad samverkanskunskap. Förbundet genomför olika kompetensutvecklande, kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser för sina medlemmar. Det slutliga målet är att främja samordning på handläggarnivå, till nytta för individen.

Samordningsförbundet verkar för att det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv ska vara en självklar del i alla möten och dialoger.

Nedan hittar du information om  event arrangerade av Samordningsförbundet.

2022

2021

 • HANDLÄGGARFORUM DEL 2

  Heldagsseminarium den 16 april

  För förbundsmedlemmarnas anställda om hur parterna verkar runt individer med behov av samordnad rehabilitering.

  Temat för dagen var ”brukarmedverkan” ur perspektiven Demokratisk rättighet och Verksamhetsutveckling.

  Föreläsare var Ulla-Karin Schön som bedriver forskning inom funktionshinderområdet, särskilt funktionsnedsattas möjligheter till delaktighet i samhällslivet, i mötet med socialtjänst och hälso- o sjukvård, samt i utbildning. Hon leder ett projekt som studerar hur unga som står långt ifrån arbete och studier, kan stödjas för att göra en stegförflyttning mot arbete eller studier och uppnå en känsla av delaktighet i samhället.

  Program
  Presentation Stockholm Universitet
  Presentation Arbetsförmedlingen
  Presentation Östersunds kommun
  Presentation Region Jämtland Härjedalen

   

 • HANDLÄGGARFORUM DEL 1

  Heldagsseminarium för förbundsmedlemmarnas anställda om hur parterna verkar runt individer med behov av samordnad rehabilitering. Dagen syftade till att ge grundläggande information om uppdrag, regelverk, nyckelbegrepp, rutinfrågor, funktion och stöd.

  Program

  Presentationer

2020

 • HANDLÄGGARFORUM DEL 2

  Halvdagswebbinarium den 19 okt. 

  Föreläsare var Anne Sandberg Holm – chefskonsulent vid Væksthusets Forskningscenter i Köpenhamn, som arbetar med att omsätta forskning till praktik.

  Anne gav en inblick i Væksthusets forskning omkring den professionelles betydelse, tron på individen, framgångsfaktorer, samt om arbetsgivar- och individperspektivet. 

  Program

  Forskningsrapporter översatta till svenska:
  BIP-indikatorer och jobbsannolikhet
  Handläggarens betydelse
  Verksamma inslag på vägen till jobb

  Presentation

 • VÄRLDSDAGEN FÖR PSYKISK HÄLSA

  Heldagsseminarium den 9 oktober i samarbete med länsnätverket psykisk hälsa. Tema för dagen var ”Naturen i centrum för psykisk hälsa”.

  Program

 • HANDLÄGGARFORUM DEL 1

  Heldagsseminarium för förbundsmedlemmarnas anställda om hur parterna verkar runt individer med behov av samordnad rehabilitering. Dagen syftade till att ge grundläggande information om uppdrag, regelverk, nyckelbegrepp, rutinfrågor, funktion och stöd.
  Program

   

2019

2018