Anslaget protokoll

Protokollet från förbundsstyrelsens sammanträde 2020-11-23 har justerats. Protokollet tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2020-12-08 – 2020-12-29
Protokollets förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.