Anslaget protokoll

Protokollet från förbundsstyrelsens sammanträde 2021-03-05 har justerats. Protokollet tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2021-03-16 – 2021-04-06
Protokollets förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.