Anslaget protokoll

Protokollet från förbundsstyrelsens sammanträde 2020-09-25 har justerats. Protokollet tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland
Härjedalens anslagstavlor under tiden 2020-10-10 – 2020-11-02
Protokollets förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.